Kezdőlap
Vásárlás

  HÁZIMOZI - HIFI - HIGHEND SZAKÜZLET ÉS WEBÁRUHÁZ 

+3612566478

Általános részvételi feltételek klubtagok részére

A HomeMovieKlub hűségprogram tagjaként értékes pontok gyűjtésével kedvezményesen vásárolhatsz  webáruházunkban. Minden elköltött 100 forint után 3 pontot írunk jóvá, beváltáskor 1 pont 1 forintnak felel meg.

Általános részvételi feltételek hatálya

A Hűségprogram program Általános részvételi feltételek klubtagok részére (továbbiakban: „program”) hatálya alá tartozik a programot meghirdető Home Movie Bt. (továbbiakban: „homemovie.hu”) és a programba bekapcsolódó személy (továbbiakban: „klubtag”) viszonya.

Jelentkezés feltételei
Klubtag lehet bármely természetes személy. A 18. életévét be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli hozzájárulásával válhat klubtaggá. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban.

A programba történő jelentkezés a következő módon történhet: a homemovie.hu webáruházban sikeres regisztrációval. Kizárólag fiók létrehozása esetén!


A weboldalon történő regisztrációval a klubtag elfogadja jelen Általános részvételi feltételeket, valamint annak későbbi módosításait. Amennyiben a klubtag által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a Nyilatkozat érvénytelen.

A klubtag adataiban bekövetkezett változás esetén a klubtag köteles a homemovie.hu-t értesíteni. Adatmódosításra az interneten van lehetőség.

Klubtagok adatainak kezelése

A Nyilatkozatot aláíró klubtag az aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Nyilatkozatban megadott adatait, valamint a Hűségprogram keretein belül végrehajtott tranzakciók adatait a homemovie.hu saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, ennek eredményéről a klubtagot tájékoztassa, és direkt marketing ajánlataival megkeresse.

Az homemovie.hu kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők részére nem továbbítja, és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze. A homemovie.hu  a klubtag törzs- és ponttranzakciós adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes. A homemovie.hu adatvédelmi nyilvántartási azonosítói: NAIH-

Pontok jóváírása

Minden befejezett 100,- Ft vásárlási összeg után két pont kerül jóváírásra. A pontszorzóval feltüntetett termékek többszörös értékkel szerepelnek a pontszámításban, a plusz pontos termékek után további pontok kerülnek jóváírásra.

Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén a termék után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.

Pontok beváltása

A pontok beváltására a homemovie.hu webáruházban lehetőség van. Pontbeváltás esetén egy pont egy forint árengedménynek felel meg. A homemovie.hu a beváltott pontok számának megfelelő engedményt ad a vásárlás végösszegéből. Egy vásárlás alkalmával a vásárolt érték legfeljebb 50%-a fizethető pontokkal.

Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok felírása és beváltása sem a helyszínen, sem utólag nem lehetséges. A pontkibocsátás és beváltás üzemzavar miatti, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről az érintett homemovie.hu  áruház a klubtagokat a kezdő oldalon elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.

Különböző klubtagok Hűségprogram során gyűjtött pontok összevonása nem lehetséges.

Reklamáció vagy más okból történő termék visszavásárlása esetén, amennyiben a vásárláskor pontbeszámítás történt, a vevő kártalanítása is ugyanolyan arányban pontokkal történik.

Programban való részvétel megszüntetése

A homemovie.hu  jogosult a klubtagoknak a programban való részvételét azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a résztvevő neki felróható okból hamis adatokat közöl a homemovie.hu-val, vagy a hűségprogrammal való visszaélést követ el.

Fenti esetben – rosszhiszemű felhasználás megkísérlése esetében – homemovie.hu  mentesül a klubtagnak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

A klubtagnak jogában áll a programban való részvételét bármikor megszüntetni a homemovie.hu webáruházban.

Program időtartama

A Hűségprogram program határozatlan időtartamú. A homemovie.hu jogosult bármikor megszüntetni a programot a klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a homemovie.hu honlapon elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenésétől kezdve a pontok kibocsátása megszűnik, a korábban megszerzett pontok beváltására további 90 napig van lehetőség. A 90 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód.

Egyéb rendelkezések

A homemovie.hu esetleges küldeményeinek postázását kizárólag magyarországi címre vállalja.

A program működésével kapcsolatos felvilágosítást a klubtagok a homemovie.hu oldalon kaphatnak.

A homemovie.hu  nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher-kötelezettségek teljesítéséért, hacsak jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.

Tekintettel arra, hogy a homemovie.hu  jelen programmal a klubtagok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a homemovie.hu  fenntartja magának a jelen Általános részvételi feltételek egyoldalú módosításának a jogát azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásról a klubtagokat hirdetményi úton, illetve a homemovie.hu  oldalon tájékoztatja. A mindenkor hatályos Általános részvételi feltételek megtekinthetők a homemovie.hu  oldalon.

Back to Top
Termék hozzáadva a kosárhoz